بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

با داشته های خود، در مورد دیگران قضاوت نکنیم

بعد از جلسه درس خارج فقه، چهارشنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋

درباره شعبان و ماه مبارک رمضان
اهتمام بیشتر به مناجات شعبانیه

از آفت های برگ خودمحوری و خود برتر بینی
خودمحوری انسان را به هلاکت می رساند
نباید دیگران را «بد» بدانیم، بلکه اگر مرتکب کار بدی شد، «کارش» را بد بدانیم.
بین انسانها و کارشان فرق بگذاریم
با داشته های خود، در مورد دیگران قضاوت نکنیم