بیانات استاد احمد عابدی در

به مناسبت ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام

دوشنبه ۱۶ اسفندماه، مدرسه جانبازان (حضرت ابوالفضل علیه السلام)

❋ ❋ ❋

شعبان المعظم، ماه پیامبر خداست
اهمیت مناجات شعبانیه
برخی از ادعیه خود، هدف هستند در عین اینکه بهترین وسیله رسیدن به کمالند.
در حوزه علمیه، نفس تحصیل و درس هدف است لذا نباید نگاه وسیله ای به آن داشت.
کلام حضرت عیسی علیه السلام درباره یادگیری
دوبال پرواز در عالم ملکوت
درباره حضرت ابوالفضل کار تحقیقاتی کم شده است
ارادت و خدمات علمی اهل تسنن در مصر برای حضرت ابوالفضل
از معجزات امیرالمومنین علیه السلام

❋ ❋ ❋