بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

حق محوری، نه خود محوری و برداشت های مختلف از یک کار

بعد از جلسه درس خارج فقه، چهارشنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۰، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋

لزوم حق محور بودن بجای خود محوری
ابعاد و جنبه های مختلف یک کار یا رفتار و امکان برداشت های متفاوت از آن
رفتار و اعمال خودمان و سایرین را فقط با«حق» بسنجیم نه علایق و سلایق شخصی