بیانات استاد احمد عابدی در جمع

اهتمام به زیارت و توسل به اهل بیت علیهم السلام، طلبگی از بهترین کارهاست، زیاد قرآن خواندن

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، دارالقرآن علامه طباطبایی(ره)

❋ ❋ ❋