بیانات استاد احمد عابدی درباره

مردان متخلق به اخلاق

شنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۳، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋