بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

اقتضائات طلبگی، تمدن اسلامی در انسان‌سازی، عمل به فضائل اخلاقی و نشر آنها

چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋
  • حدیث نبوی
  • دعوای دو درویش نزد قاضی
  • اقتضائات طلبگی
  • تحمل ناسزای دیگران
  • تمدن اسلامی در انسان‌سازی
  • حرمت اطلاع بر اسرار و عورات مردم
  • عمل به فضائل اخلاقی و نشر آنها
  • لزوم مطالعه کتاب‌های اخلاقی