بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

رفتار در کودکی، عدم زندگی مذهبی و خشنودی در زندگی، ثبات شخصیت

بعد از جلسه درس خارج فقه، چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋
 • اسباب غضب
  ۱. رفتار در کودکی
  ۲. تکبر
  ۳. عدم زندگی مذهبی و خشنودی در زندگی
 • آثار غضب
  ۱. عدم ثبات شخصیت
  ۲. عدم صمیمیت دیگران
  ۳. تقویت سوء ظن نسبت به دیگران
  ۴. آثار جسمانی
  ۵. آثار مذکور در روایات