بیانات استاد احمد عابدی درباره زیارت(جلسه دوم)

اصل زیارت، یک امر فطری و عقلی است

❋ ❋ ❋
  • تاثیر زیارت بر درک و فهم انسان و کسب علم
  • زیارت قبل از اسلام و قبل از مسیحیت
  • اصل زیارت، یک امر فطری و عقلی است
  • چرا حوزه های علمیه، مراکز علمی و دانشگاهی کنار مرقدها ساخته میشوند؟!
  • شکوفایی فهم و درک انسان و کسب علم و معرفت از برکات زیارت