بیانات استاد احمد عابدی درباره

آغاز محرم بهترین فرصت برای آگاهی از معارف دین

آغاز محرم بهترین فرصت برای آگاهی از معارف دین

سه نوع بحث مهم در ایام دهه محرم:

فلسفه قیام سیدالشهدا و بررسی حادثه کربلا، علت‌ها و نتایج

آیات، روایات، عبرت‌ها و مسائل مطرح در قیام امام

دهه محرم فرصتی برای بیان معارف دین