توضیحات استاد احمد عابدی درباره

ویژگی های مجمع البیان

شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

انسان، در حال خشم کنترلی بر خود ندارد

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

تقسیم غضب به ممدوح و مذموم

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

سخنرانی استاد احمد عابدی در مراسم

به مناسبت آغاز ایام فاطمیه

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

آثار غضب در جسم و روح، اثر اصلی غضب

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۹

بیانات استاد احمد عابدی در جمع

آشنایی با علوم معنوی

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۸

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

کنترل خشم، نشانه داشتن روح بزرگ

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۲

بیانات استاد احمد عابدی در جمع

فتوت و جوانمردی؛ از خصوصیات بسیجی

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۱

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

انس با کتاب، نقد کتاب

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۹

بیانات استاد احمد عابدی در

بمناسبت چهل ویکمین سالگرد ارتحال علامه طباطبایی(ره)

شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۸

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

تعادل در غضب، شجاعت و ترس

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۵

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

بازنگری در عملکرد گذشته و عدم تکرار اشتباهات

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۸