بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

گاهی حرف کشنده‌تر است، کمک به مظلومین و کمک نکردن به ظالم با زبان

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

بیانات استاد احمد عابدی درباره

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

بیانات استاد احمد عابدی درباره

موقعیت عسقلان، خباثت صهیونیست ها

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

امور شخصی به نوعی امور اجتماعی هستند، لزوم در نظر گرفتن مسائل اخلاقی مهم

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی بمناسبت

اولین کسی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله را «رسول الله» خطاب کرد

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

حوزه علمیه حضرت ابوالفضل علیه السلام(جانبازان)

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

رعایت عدالت در مسائل، توجه به پیامد کارها و رفتارها

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

نفوذ دشمن از نقاط غفلت ، داستانی از کتاب کلیله و دمنه

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

بیانات استاد احمد عابدی در

اخلاق اداری، کاری و سیاسی، نامه امیرالمومنین علیه السلام به مالک  اشتر

شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۴

بیانات استاد احمد عابدی درباره

اهمیت خیلی زیاد ادبیات عرب، اخلاق و تهذیب نفس، حدس قوی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۸

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

به یاد خدا بودن، احترام به مقدسات دین لازم است

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۱۷

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی در

توصیه به مطالعه کتابهای اخلاقی، ضرورت بیان مسائل اخلاقی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۱۰