بیانات استاد احمد عابدی در جمع

آشنایی با علوم معنوی

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۸

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

کنترل خشم، نشانه داشتن روح بزرگ

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۲

بیانات استاد احمد عابدی در جمع

فتوت و جوانمردی؛ از خصوصیات بسیجی

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۱

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

انس با کتاب، نقد کتاب

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۹

بیانات استاد احمد عابدی در

بمناسبت چهل ویکمین سالگرد ارتحال علامه طباطبایی(ره)

شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۸

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

تعادل در غضب، شجاعت و ترس

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۵

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

بازنگری در عملکرد گذشته و عدم تکرار اشتباهات

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

در جمع مسئولین و فعالان فرهنگی بندرعباس

جمعه ۱۴۰۱/۰۸/۱۳

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

قانونمندی، اقدام طبق قانون و همدلی از اخلاق سازمانی

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۱

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

احترام پیامبر(ص) به مردم و مقدم داشتن آنها

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۰۴

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

تاریخ و طبیعت، بمنزله کتاب خدا

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۷

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

صحبت درباره پیامبر اکرم (ص) برای کمال خودمان است

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۰