بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

برخی از سنت های الهی در دنیا، دنیا مانند دایره، شکر گذار باشیم

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

بیانات استاد احمد عابدی درباره اینکه

داستان سفر بخاری به نیشابور و نیرنگ حاکم نیشابور، نظر امام خمینی(ره) در باب حادث بودن …

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۰

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

ذکر الله، توکل بر خداوند، عدم وابستگی به دنیا و مظاهر دنیا

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۰

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی در جمع

امید نسبت به آینده، اخلاص در کارها

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

بی اعتنایی به دنیا، شناخت مسائل، توکل بر خدا، مقایسه نکردن خود با دیگران

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۳

بیانات استاد احمد عابدی درباره

نقاط قوت و ویژگی های عملیات طوفان الاقصی، شکست پذیر بودن اسرائیل

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۹

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

گاهی حرف کشنده‌تر است، کمک به مظلومین و کمک نکردن به ظالم با زبان

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

بیانات استاد احمد عابدی درباره

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

بیانات استاد احمد عابدی درباره

موقعیت عسقلان، خباثت صهیونیست ها

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

امور شخصی به نوعی امور اجتماعی هستند، لزوم در نظر گرفتن مسائل اخلاقی مهم

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی بمناسبت

اولین کسی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله را «رسول الله» خطاب کرد

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

حوزه علمیه حضرت ابوالفضل علیه السلام(جانبازان)

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۵