بیانات استاد احمد عابدی درباره

سفرهای رسول ﷲ صلی ﷲ علیه و آله و امیرالمومنین علیه السلام به یمن

چهارشنبه ۲۳ دیماه ۱۴۰۲، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋

غیرت آفریقای جنوبی در حمایت از غزه
نسلون ماندلا

یمن و مقاومت اسلامی
سفرهای رسول ﷲ صلی ﷲ علیه و آله و امیرالمومنین علیه السلام به یمن
خصوصیات تحسین برانگیز یمنی‌ها
احترام پیامبر صلی ﷲ علیه و آله به یمنی‌ها

جنگ هزاره و جنایات امریکا

هیچ قوتی بالاتر از حقانیت نیست.