بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

انس با کتاب، نقد کتاب

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۹، دارالقرآن علامه طباطبایی(ره)

❋ ❋ ❋

انس با کتاب

  • انس زیاد با کتاب و سیره بزرگان در این زمینه
  • چکاری در چه وقتی مناسب است و جایگاه کتابخانه!

نقد کتاب

  • اخلاق نقد
  • نقد کتاب آری، نقد مؤلف نه.
  • هدف از نقد کتاب چیست؟
  • دقت در گفتار، نوشتار و ارائه نظر