بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

ماه عبادت و دعا و کاستن از نزاع، اختلاف

بعد از جلسه درس خارج فقه، یکشنبه ۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋
  • اهتمام به اعمال و دعاهای شب اول ماه رجب
  • ماهی که در آن رحمت خدا فراوان نازل می شود.
  • ماه عبادت و دعا و کاستن از نزاع، اختلاف، غیبت و …
  • سابقه تاریخی کنار گذاشتن جنگ و پیکار در ماه رجب (رجب اصم)