بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

عصبانیت نشانه ضعف، انواع خشم و غضب

بعد از جلسه درس خارج فقه، چهارشنبه ۲۸ دیماه ۱۴۰۱، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋
  • عصبانیت نشانه ضعف
  • نشان دادن ناکامی
  • انواع خشم و غضب
  • راههای کنترل خشم و غضب
  • با کم و زیاد زندگی بسازیم
  • با واقعیت های دنیا کنار بیاییم