بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

کنترل خشم، نشانه داشتن روح بزرگ

بعد از جلسه درس خارج فقه، چهارشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۱، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋
  • معنی خشم در کتب اخلاق
  • خشم از منظر ارسطو
  • چرا برای کنترل دیگری، کنترل خودمان را از دست بدهیم؟!
  • کنترل خشم، نشانه داشتن روح بزرگ