بیانات استاد احمد عابدی درباره

افتخارات در این عملیات، عدم جرأت کشورها برای حمله به اسرائیل، شکسته شدن هیبت و هیمنه اسرائیل، زمینه سازی گرایش به تشیع

چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋

عملیات وعده صادق

  • افتخارات در این عملیات
  • تعداد کلاهک های رژیم صهیونیستی
  • عدم جرأت کشورها برای حمله به اسرائیل
  • دفاع کشورهای اتمی از اسرائیل
  • شکسته شدن هیبت و هیمنه اسرائیل
  • پیام آمریکا به ایران
  • نوع موشک های پرتابی در این عملیات
  • حمایت شیعه از اهل سنت در برابر یهود و سکوت مسلمانان دیگر
  • زمینه سازی گرایش به تشیع
  • تصمیم گیری عملیات در حرم امام رضا علیه السلام