بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

تعادل در غضب، شجاعت و ترس

بعد از جلسه درس خارج فقه، چهارشنبه ۲۵ آبانماه ۱۴۰۱، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋
  • اسباب مختلف خشم انسان
  • خشم و غضب شعله ای از آتش جهنم است
  • قوه غضب، برای چیست؟!
  • فرق شجاعت و ترس