بیانات استاد احمد عابدی درباره

در شأن امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام ﷲ علیها

سوره ای در شأن امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهما سلام

نذر سلامتی امام حسن و امام حسین سلام ﷲ علیهما
پاسخ به شبهه وهابیون در این زمینه

اطعام مسکین و یتیم و اسیر در یکروز توسط حضرت زهرا سلام ﷲ علیها