بیانات استاد احمد عابدی به مناسبت

نماز شب ایام تشریق ماه رجب، امیرالمؤمنین علیه السلام منشأ علوم، سبقت ایمان امیرالمؤمنین علیه السلام بر دیگران

چهارشنبه ۴بهمن‌ماه ۱۴۰۲، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋
  • نفرین صهیونیست‌ها
  • نماز شب ایام تشریق (سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم) ماه رجب
  • نامگذاری حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام ﷲ علیها
  • همراهی ظاهری امیرالمومنین علیه السلام با پیامبر اکرم صل ﷲ علیه و آله
  • در خدمت رسول ﷲ صل ﷲ علیه و آله بودن والدین امیرالمومنین علیه السلام
  • سبقت ایمان امیرالمومنین علیه السلام بر دیگران
  • همراهی باطنی امیرالمومنین علیه السلام با رسول ﷲ صل ﷲ علیه و آله
  • امیرالمومنین علیه السلام منشأ علوم