بیانات استاد احمد عابدی درباره

کشتار و قتل عام مردم غزه از طریق تحمیل گرسنگی، علت عدم کمک مصر به فلسطین

یکشنبه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۲، دارالقرآن علامه طباطبایی(ره)

❋ ❋ ❋
  • وضعیت اسفبار مردم غزه
  • کشتار و قتل عام مردم غزه از طریق تحمیل گرسنگی و تحریم غذایی توسط اسرائیل
  • علت عدم کمک مصر به فلسطین
  • مردم مصر، دشمن اسرائیل هستند.