بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

بی اعتنایی به دنیا، شناخت مسائل، توکل بر خدا، مقایسه نکردن خود با دیگران

چهارشنبه ۳ آبانماه ۱۴۰۲، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋
  •  اضطراب چیست و نشانه های آن
  •  راه های رفع اضطراب
  • بی اعتنائی به دنیا
  •  شناخت علل و اسباب مسائل و حوادث دنیا
  •  توکل به خدای متعال
  •  مقایسه نکردن خود با دیگران
  •  انجام وظیفه و عمل به تکلیف