بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

گاهی حرف کشنده‌تر است، کمک به مظلومین و کمک نکردن به ظالم با زبان

چهارشنبه ۱۹مهرماه ۱۴۰۲، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋
  • گاهی حرف کشنده‌تر است
  • کمک به مظلومین و کمک نکردن به ظالم با زبان
  • وظیفه ما، دفاع از مظلومین
  • ظلم و بیرحمی صهیونیست‌ها