بیانات استاد احمد عابدی درباره

اهمیت تفسیر مجمع البیان؛ بی انصافی درباره تفسیر المیزان

سه شنبه ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۲، دارالقرآن علامه طباطبایی(ره)

❋ ❋ ❋
– اهمیت تفسیر مجمع البیان
– تفسیر المیزان و علامه طباطبائی(ره)
  • بی انصافی درمورد تفسیر المیزان
  • برخی ابتکارات و اجتهاد علامه طباطبائی در المیزان
  • روال معمول در تفاسیر
  • از نوآوریهای علامه در المیزان