بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی به مناسبت

ماه رمضان، ابتدای سال سیر و سلوک؛ گرسنگی روزه داری و یاد مردم غزه

سه شنبه ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۲، دارالقرآن علامه طباطبایی(ره)

❋ ❋ ❋
  • ماه رمضان، ابتدای سال سیر و سلوک
  • بهترین وقت برای شروع برنامه سیر و سلوک
  • بحارالانوار جلد ۹۶: شروط ثواب های ماه رمضان
  • شرط عدم غیبت
  • شرط دوری از رذایل اخلاقی
  • کمک خواسته یا ناخواسته به اسرائیل
  • گرسنگی روزه داری و یاد مردم غزه