بیانات استاد احمد عابدی درباره

توصیه به مناجات شعبانیه، تداوم ذکر الهی، ذکر مداوم سید ابوالحسن اصفهانی

چهارشنبه ۲۵بهمن‌ماه ۱۴۰۲، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋
  • توصیه به مناجات شعبانیه
  • حجاب سهو
  • حجابهای ظلمانی و حجابهای نورانی
  • تداوم ذکر الهی
  • جایگاه علمی سید ابوالحسن اصفهانی
  • ذکر مداوم سید ابوالحسن اصفهانی