بیانات استاد احمد عابدی درباره

شعبان ماه رسول ﷲ صلی ﷲ علیه و آله، نقل حدیث طوبی در کتاب مفاتیح الجنان

چهارشنبه ۳ اسفندماه ۱۴۰۱، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋
نقل حدیث طوبی در کتاب مفاتیح الجنان
تفسیر امام !
تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام
«شعبان» یعنی چه؟
شعبان، ماه رسول ﷲ صلی ﷲ علیه و آله