بیانات استاد احمد عابدی درباره

بعد از جلسه درس خارج فقه، یکشنبه ۱۷مهرماه ۱۴۰۲، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋