بیانات استاد احمد عابدی درباره

به مناسبت ایام شهادت حضرت

چهارشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۰، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋

کدام بانوان، سیده زنان عالمند و کدامیک از همه افضل است؟
نوشته روی سنگ قبر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها
بانوانی که مقامشان در حد سیده نساءالعالمین هستند
فضیلت حضرت فاطمه سلام ﷲ علیها نسبت به سایر بانوان برتر اسلام