بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

تحمل در آداب جوانمردی، باید غضب نکرد یا بهتر است غضب نکرد؟

چهارشنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۲، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋
  •  مقابل غضب، تحمل و بردباری است.
  • جوانمردی و آداب آن
  •  آداب جوانمردی در صنف ها و شرایط مختلف
  •  تحمل و بردباری از آداب مشترک جوانمردی در همه شرایط و صنفهاست.
  •  عصبانی نشدن و تحمل نمودن در کجا و چه مواردی واجب است؟!
  •  داستانهای «جاویدان خرد».
  •  رابطه قناعت با عدم خشم و تحمل و بردباری
  •  انسانهای خشمگین، ضعیف هستند.