بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

آثار غضب در جسم و روح، اثر اصلی غضب

بعد از جلسه درس خارج فقه، چهارشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۱، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋
  • صراط همان غضب است
  • اعتدال در غضب
  • آثار غضب در جسم و روح
  • اثر اصلی غضب