بیانات استاد احمد عابدی به مناسبت

عید غدیر، بزرگترین عید مسلمین؛ سه آیه درباره غدیر؛ نزول آیه درباره منکر ولایت امیرالمومنین علیه السلام

عید غدیر، بزرگترین عید مسلمین
سه آیه درباره غدیر
نزول آیه درباره منکر ولایت امیرالمومنین علیه السلام

منظور و معنای اصلی این اکمال دین چیست؟

ولایت حضرت علی(ع) با رسالت حضرت پیامبر صلی ﷲ علیه و آله عجین است

بزرگترین و بالاترین نعمت

از عیدغدیر چه می آموزیم؟