بیانات استاد احمد عابدی در جمع

شعبان ماه صلوات و توسل، اهمیت مناجات شعبانیه

یکشنبه ۲۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۲، حوزه علمیه حضرت ابوالفضل علیه السلام(جانبازان)

❋ ❋ ❋
  • شعبان ماه صلوات و توسل
  • مناجات شعبانیه
  • ارکان اسلام و تسبیح حضرت زهرا سلام ﷲ علیها
  • دعایی که معصومین همه خوانده اند.
  • شادی و نشاط حقیقی
  • رابطه خوشحالی و ناراحتی با علم و معرفت
  • بهترین لذت دنیا و حتی آخرت
  • عبادت، تحصیل علم و لذت معنوی