سخنرانی استاد احمد عابدی به مناسبت

در جمع طلاب مدرسه حضرت ابوالفضل علیه السلام (جانبازان)

رفتار آموزنده حضرت زهرا سلام ﷲ علیها در پاسخ به سؤالات شرعی مردم
حلم و صبر زیاد لازمه تعلیم و تعلم
ادب تعلیم و تربیت
یاد بگیریم عصبانی نشویم