بیانات استاد احمد عابدی پیرامون

اهمیت دعای روز عرفه امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه

سالروز شهادت جناب مسلم بن عقیل سلام ﷲ علیه

«فرض النبی» و عرفه

دعای شب عرفه در مفاتیح الجنان

اهمیت دعای روز عرفه امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه

دعا برای دیگران