بیانات استاد احمد عابدی درباره

بخشیدن انگشتر توسط حضرت علی(ع) در نماز

روز ۲۴ ذی حجه
روز مباهله و روز نزول آیه ولایت
مجالس مناظره پیامبر(ص) با ادیان مختلف
شرح واقعه مباهله با مسیحیان
نفس رسول ﷲ(ص) و امیرالمومنین(ع) یک روح است در دو بدن
مباهله ای مربوط به زیارت عاشورا در تاریخ اسلام
۲۴ ذی حجه روز نزول آیه ولایت
چرا با اینکه آیه ولایت در شأن امیرالمومنین است، ولی ضمیرها جمع امده است؟