بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

شنیدن و خوب گوش دادن

بعد از جلسه درس خارج فقه، چهارشنبه۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋

فرق سماع و استماع
سیره پیامبر صلی ﷲ علیه و آله
سیره علما
عواطف انسانی؛ نشانه حیات انسان
ریشه ناهنجاری های خانوادگی و اجتماعی
هنر خوب شنیدن