بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

نیاز مردم به شنیده شدن، ادب شنیدن، لزوم همدلی و همفکری در قضاوت

بعد از جلسه درس خارج فقه، چهارشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۰، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋
احترام به گوینده، از حقوق متکلم
فرهنگ خوب شنیدن در موسسات، شرکتها و ادارات
نقش فرهنگ عمومی و محلی در فهم شنیده ها
نقش دین، عقاید، فرهنگ، جغرافیا، عواطف و احساسات در گفت و شنیدها و تفهیم و تفهم
احتمال عدم انتقال مفاهیم در گفتگو
در داوری شنیده هایمان نسبت به مردم، احتیاط کنیم