بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

آداب شنیدن سخن خود

بعد از جلسه درس خارج فقه، چهارشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۰، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋

از حقوق دیگران اینست که حرفشان را خوب بشنویم
از رسالت حوزه: حرف مخالف را بشنود
گوش دادن به مثابه اطاعت
گوش، دهان روح است و آنچه میشنویم غذای روح
چه حرف هایی را نباید گوش داد!
انواع نجوا و گفتگو با خود.