بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

گوش کردن به زیر و بم کلمات و مفهوم آن

بعد از جلسه درس خارج فقه، چهارشنبه ۱ دی ماه ۱۴۰۰، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋

خوب شنیدن یعنی چه؟
دلالت های غیر کلامی گوینده کلام
انواع گوش دادن و عکس العمل های موقع شنیدن
اهمیت خوب سؤال کردن
آسیب مصاحبه های کتبی
برکات درست شنیدن