بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

گوش دادن فقط شنیدن نیست، گفتن کم و شنیدن زیاد باشد

بعد از جلسه درس خارج فقه، چهارشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۰، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋

شنیدن فعال، از نیازهای انسان
گفتگو یعنی چه؟!
اهداف و انگیزه های نهان در گفتگوها
سیره رسول ﷲ صلی ﷲ علیه و آله در شنیدن حرف مخالفان
در مناظرات چه کسانی پیروزند؟
شنیدن با استماع فرق دارد
سیره علما در استماع حرف دیگران