بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

فرق شنیدن با گوش دادن، علت خیلی از اختلاف ها در خانواده، اجتماعات و جامعه

بعد از جلسه درس خارج فقه، چهارشنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۰، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋

مهمترین حس از حواس انسان
اولین و آخرین حس ها
تفاوت حس شنوایی با سایر حواس انسان
علت خیلی از اختلاف ها در خانواده، اجتماعات و جامعه
اهل اندیشه، علما و دانشمندان، خوب می شنوند
فرق شنیدن با گوش دادن
فرق ناشنوا با نابینا