بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

غضب جنون دفعی، عواقب غضب، قضاوت دیگران نسبت به عصبانیت ما

بعد از جلسه درس خارج فقه، چهارشنبه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋

علت غضب مهم نیست، فرجام غضب مهم است.
خشم، چه جایی خوب است؟؛
آیا برای کنترل دیگران، غضب راه خوبی است؟!
نوع جنایات از خشم ناشی می شود.