بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

حقیقت غضب و کنترل خشم

بعد از جلسه درس خارج فقه، چهارشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۰، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋

راههای کنترل خشم و غضب
صفات مشترک بین قوه ناطقه و غضب و شهوت
کسی که عصبانی می شود امید نجاتش کمتر است.

الغضب یفسد العقل
الغضب یفسد الایمان
غضب کار شیطان است
چگونه خشممان را کنترل کنیم!
هیچوقت عامل خشم را در بیرون خود جستجو مکن.
عامل خشم در درون خود توست.