بیانات استاد احمد عابدی درباره

نامگذاری حضرت زینب سلام ﷲ علیها

دوشنبه ۲۹ آبانماه ۱۴۰۲، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋
  • نامگذاری حضرت زینب سلام ﷲ علیها
  • تشبیه حضرت زینب به حضرت خدیجه سلام ﷲ علیهما.
  • لبیبه بودن حضرت زینب علیها سلام
❋ ❋ ❋
  • بحث‌های تاریخی مثل فقهی نیست؛ مثلا اگر سیره ابن هشام فقهی بود هیچ اعتباری نداشت، ولی بحث تاریخی باشد خیلی هم معتبر است.
  • در دو کتاب تاریخی این مطلب آمده که پیامبر صلی ﷲ علیه و آله نام حضرت زینب سلام ﷲ علیها را گذاشته بود و پیامبر اکرم طبق حرف این‌ها فرمود: این دختر مثل خدیجه سلام ﷲ علیها است.
  • درباره حضرت خدیجه سلام ﷲ علیها خیلی‌ها گفتند «کانت لبیبة»؛ یعنی عقل زیادی داشت، آدم عاقلی بود. درباره حضرت زینب هم گفتند که «کانت لبیلة»؛ آدم عاقلی بوده است.
  • در کتاب‌های اخلاقی وقتی فضائل اخلاقی را ذکر می‌کنند، اولین فضیلت، عقل است و این عقل خودش مراتبی دارد:
    یکی عقل معاش است؛ کسی خیلی درس خوانده است، اما بلد نیست زندگی‌اش را اداره کند. این علم دارد ولی عقل ندارد. دیگری عقل دارد ولی در مرحله عقل هیولانی است . شخص دیگری مثلا عقل بالملکه دارد. دیگری بالفعل است. یکی عقلش مستفاد است.
  • کسی که عقلش «عقل مستفاد» باشد را «لبیب» می‌‌گویند که بالاترین درجه عقل است. کسی که این عقل را داشته باشد صاحب حدس قوی می‌شود و حدسش هم یقینی است. چنین کسی نیاز به فکر کردن ندارد و فکر نکرده هر چه را بگوید از هر آدم عاقلی که فکر بکند بالاتر است. این معنای لبیبه بودن حضرت زینب کبری سلام ﷲ علیها است.