بیانات استاد احمد عابدی درباره

حضرت خدیجه اولین جانباز اسلام، رویات متواتر سلام خدا بر حضرت خدیجه

سه شنبه ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲، دارالقرآن علامه طباطبایی(ره)

❋ ❋ ❋

حضرت خدیجه سلام ﷲ علیها اولین جانباز اسلام

خود را سپر بلای پیامبر صلی ﷲ علیه و آله نمودن

رویات متواتر سلام خدا بر حضرت خدیجه

جناب خدیجه سلام ﷲ علیها مادر ۱۴ معصوم

خطبه عقد ازدواج مسلمین، یادگار حضرت ابوطالب علیه السلام

عقد ازدواج حضرت پیامبر صلی ﷲ علیه و آله و خدیجه سلام ﷲ علیها توسط جناب ابوطالب علیهم السلام