بیانات استاد احمد عابدی در مراسم تجلیل و تقدیر از اعضای شورای بسیج مدرسه علمیه حضرت ابوالفضل علیه السلام (جانبازان)، در دارالقران علامه طباطبایی

بعد از جلسه تفسیر مجمع البیان، دوشنبه ۱۸ اسفند ماه۹۹