بیانات استاد احمد عابدی به مناسبت ۱۵ماه رجب و اعمال‌ام داوود، در حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها
قبل از جلسه درس خارج فقه، شنبه ۹ اسفند ماه ۹۹