بیانات استاد عابدی به مناسبت مبعث حضرت رسول صل ﷲ عليه وآله وسلم، در حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها
بعد از جلسه درس خارج فقه، چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه ۹۹